MỞ MANG TRÍ TUỆ - TỎA SÁNG TÀI NĂNG

MỞ MANG TRÍ TUỆ - TỎA SÁNG TÀI NĂNG

Bảng chi phí học tập 2019 - 2020

Lớp

Bán trú

Nội trú

6

3.200.000 VNĐ

4.500.000 VNĐ

7

3.300.000 VNĐ

4.700.000 VNĐ

8

3.400.000 VNĐ

5.000.000 VNĐ

9

3.600.000 VNĐ

5.400.000 VNĐ

10

3.900.000 VNĐ

6.300.000 VNĐ

11

4.100.000 VNĐ

6.500.000 VNĐ

12

5.000.000 VNĐ

6.900.000 VNĐ

Ghi chú

Học phí không thay đổi suốt năm học

chương trình đào tạo

Tuyển sinh 2019 - 2020

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Được sự tin tưởng của Toàn bộ Quý PHHS, được sự đánh giá cao của Sở Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh cũng như nối tiếp những thành công của Thầy/Cô và trò Trường TH,THCS&THPT Mỹ Việt. Nhà trường xin thông báo đến Quý PHHS thời gian tuyển...

Báo chí nói về trường

Fanpage facebook