ký túc xá , nội trú

KÝ TÚC XÁ, NỘI TRÚ

KÝ TÚC XÁ, NỘI TRÚ

Trường Mỹ Việt đầu tư khu ký túc xá, nội trú của học sinh theo tiêu chuẩn giáo dục Quốc Tế, là một trong những trường dẫn đầu trong cả nước về chi phí đầu tư cho học sinh của trường.