phòng máy tính

PHÒNG MÁY TÍNH

PHÒNG MÁY TÍNH

Phòng máy tính được sử dụng để làm bài tập, truy cập internet tốc độ cao, học TOEFL iBT và Công Nghệ Thông Tin ICT đạt chuẩn giáo dục Quốc Tế