Lễ tổng kết năm học 2014-2015 Trường TH,THCS&THPT Mỹ Việt 27/5/2015