Học sinh

Học sinh

Học sinh

Học sinh

Học sinh
Học sinh

Học sinh

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH - THỦ TỤC

ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH - THỦ TỤC

Điều kiện tuyển sinh và thủ tục nhập học trường Mỹ Việt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng tuyển sinh Điện Thoại: 08 62 83 68 68 - Hotline: 0965 34 68 68 - 0965 14 68 68
NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

NỘI QUY NHÀ TRƯỜNG

Nhằm nấng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh trong nhà trường. Tất cả học sinh phải thực hiện tốt một số quy định sau:
LỊCH KHAI GIẢNG

LỊCH KHAI GIẢNG

Lịch khai giảng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Mỹ Việt