ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH - THỦ TỤC

Điều kiện tuyển sinh và thủ tục nhập học trường Mỹ Việt. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ phòng tuyển sinh Điện Thoại: 08 62 83 68 68 - Hotline: 0965 34 68 68 - 0965 14 68 68

 

Điều kiện tuyển sinh:

Hạnh kiểm: Khá, Tốt

Học lực: Trung bình trở lên

Bảng chi phí học tập năm 2016 – 2017

 Học phí 

                        (Lớp)

Bán Trú

             Nội Trú

6

3.200.000

4.500.000

7

3.300.000

4.700.000

8

3.400.000

5.000.000

9

3.600.000

5.400.000

10

3.900.000

6.300.000

11

4.100.000

6.500.000

12

5.000.000

6.900.000

Học phí không thay đổi suốt năm học.

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

Cấp II (Lớp 6 - 7 - 8 - 9): Photo học bạ + Giấy khai sinh + Giấy chứng nhận hoàn thành chưong trình Tiều học.

Cấp III (Lớp 10 - 11 - 12): Photo học bạ + Giấy khai sinh + Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời cấp II.

KHÔNG NHẬN HỌC SINH CÓ HẠNH KIỂM TRUNG BÌNH.

Các bài khác