MỞ MANG TRÍ TUỆ - TỎA SÁNG TÀI NĂNG

MỞ MANG TRÍ TUỆ - TỎA SÁNG TÀI NĂNG

Bảng chi phí học tập

Lớp

Bán trú

Nội trú

6

3.300.000 VNĐ

4.760.000 VNĐ

7

3.400.000 VNĐ

4.960.000 VNĐ

8

3.500.000 VNĐ

5.280.000 VNĐ

9

3.680.000 VNĐ

5.610.000 VNĐ

10

4.050.000 VNĐ

6.400.000 VNĐ

11

4.200.000 VNĐ

6.600.000 VNĐ

12

6.100.000 VNĐ

7.000.000 VNĐ

Ghi chú

Học phí không thay đổi suốt năm học

chương trình đào tạo

Tuyển sinh 2019 - 2020

Thông báo tuyển sinh và kế hoạch sinh hoạt hè năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh và kế hoạch sinh hoạt hè năm học 2019-2020

Thông báo tuyển sinh và kế hoạch sinh hoạt hè năm học 2019-2020

Báo chí nói về trường

Fanpage facebook