Những tiết mục văn nghệ của các "hotboy", "hotgirl" Trường Mỹ Việt

Toàn bộ các tiết mục biểu diễn của các "hotboy", "hotgirl" của Trường Mỹ Việt chúng ta. Tuy chỉ là những tiết mục "cây nhà lá vườn" nhưng lại mang đến cho tất cả mọi người niềm vui và rất nhiều cảm xúc. Cám ơn tất cả các em!!!

van-nghe-truong-my-viet