Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh

Tuyển sinh
Tuyển sinh

Tuyển sinh

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Được sự tin tưởng của Toàn bộ Quý PHHS, được sự đánh giá cao của Sở Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh cũng như nối tiếp những thành công của Thầy/Cô và trò Trường TH,THCS&THPT Mỹ Việt. Nhà trường xin thông báo đến Quý PHHS thời gian tuyển sinh, thời gian ôn tập văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống, trải nghiệm thực tiễn,...