TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019
TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Được sự tin tưởng của Toàn bộ Quý PHHS, được sự đánh giá cao của Sở Giáo dục Tp.Hồ Chí Minh cũng như nối tiếp những thành công của Thầy/Cô và trò Trường TH,THCS&THPT Mỹ Việt. Nhà trường xin thông báo đến Quý PHHS thời gian/chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian ôn tập văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống, trải nghiệm thực tiễn, đã ngoại năm học 2018-2019, cụ thể như sau:

STT Khối lớp Thời gian tuyển sinh Chỉ tiêu Tuyển sinh Thời gian nhập học
1 6 Từ 25/5/2018 đến 15/6/2018 45 - Ngày 17/6/2018 nhập nội trú
- Ngày 18/6/2018 bắt đầu học
2 7 Từ 25/5/2018 đến 28/6/2018 25 - Ngày 01/7/2018 nhập nội trú
- Ngày 02/7/2018 bắt đầu học
3 8 20
4 9 25
5 10 Từ 25/5/2018 đến 15/6/2018 150 - Ngày 17/6/2018 nhập nội trú
- Ngày 18/6/2018 bắt đầu học
6 11 Từ 25/5/2018 đến 28/6/2018 50 - Ngày 01/7/2018 nhập nội trú
- Ngày 02/7/2018 bắt đầu học
7 12 Từ 25/5/2018 đến 8/6/2018 25 - Ngày 10/6/2018 nhập nội trú
- Ngày 18/6/2018 bắt đầu học

Học phí năm học 2018-2019 như sau:

Lớp

Bán trú

(Học từ 6h20 đến 16h30)

Bán nội trú

(Học từ 6h20 đến 21h00)

Nội trú

(Học từ 6h20 đến 21h00)

6

3.200.000

3.900.000

4.500.000

7

3.300.000

4.100.000

4.700.000

8

3.400.000

4.300.000

5.000.000

9

3.600.000

4.600.000

5.400.000

10

3.900.000

5.300.000

6.300.000

11

4.100.000

5.500.000

6.500.000

12

 

6.000.000

6.900.000

*Học phí không thay đổi suốt năm học.