BẢNG CHI PHÍ HỌC TẬP 2022-2023
Lớp Bán trú Nội trú
12 6.680.000 VNĐ 7.630.000 VNĐ
11 4.715.000 VNĐ 7.010.000 VNĐ
10 4.495.000 VNĐ 6.710.000 VNĐ
9 4.105.000 VNĐ 6.020.000 VNĐ
8 3.925.000 VNĐ 5.700.000 VNĐ
7 3.805.000 VNĐ 5.400.000 VNĐ
6 3.675.000 VNĐ 5.270.000 VNĐ
Copyrights © 2019 TRƯỜNG TH, THCS & THPT MỸ VIỆT. All rights reserved.
Hotline: 0286.283.68.68
Chỉ đường Zalo Zalo: 0286.283.68.68 SMS: 0286.283.68.68