BẢNG CHI PHÍ HỌC TẬP 2020-2021
Lớp Bán trú Nội trú
12 6,500,000 VNĐ 7,450,000 VNĐ
11 4,590,000 VNĐ 6,820,000 VNĐ
10 4,370,000 VNĐ 6,520,000 VNĐ
9 3,980,000 VNĐ 5,830,000 VNĐ
8 3,800,000 VNĐ 5,510,000 VNĐ
7 3,680,000 VNĐ 5,210,000 VNĐ
6 3,580,000 VNĐ 5,110,000 VNĐ
Copyrights © 2019 TRƯỜNG TH, THCS & THPT MỸ VIỆT. All rights reserved.
Hotline: 0286.283.68.68
Chỉ đường Zalo Zalo: 0286.283.68.68 SMS: 0286.283.68.68